Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Acciona wspiera proekologiczne działania Mostostalu Warszawa

07 grudnia 2023

Nasz partner i główny udziałowiec dofinansował budowę instalacji fotowoltaicznej w Bazie Sprzętowo-Transportowej w Urzucie.

Baza Sprzętowo-Transportowa jest zasilana energią elektryczną wytwarzaną we własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp. Acciona najpierw pozytywnie zaopiniowała plan uruchomienia instalacji, a następnie wsparła częściowo finansowanie budowy instalacji.

- To ważne, że podążamy ramię w ramię z partnerami w procesie minimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne. Myślimy o przyszłości nas wszystkich, dlatego jesteśmy zdeterminowani w podejmowaniu kroków redukujących emisję CO2 do środowiska. Wsparcie Acciony w tym zakresie ma dla nas ogromne znaczenie - mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa.

Instalacja w Urzucie pomaga zmniejszyć ślad węglowy

Urzut Baza Transportowo-Sprzętowa

Parlament Europejski przyjął prawo o klimacie, którego celem jest redukcja gazów cieplarnianych do przynajmniej 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W Polsce mieszanka energetyczna jest jedną z najbardziej szkodliwych dla środowiska w Unii Europejskiej. Blisko połowa (48%) energii wytwarzanej w kraju pochodzi ze spalania węgla. Wygenerowanie w Polsce każdej kWh pochodzącej z energii elektrycznej jak nigdzie w Europie zmniejsza ślad węglowy.

Budując zielone źródła energii, aktywnie uczestniczymy w procesie polskiej transformacji energetycznej. A tym samym zbliżamy się do celu wyznaczonego przez organy Unii Europejskiej.

Odnawialne źródła energii są opłacalne

Polska zmaga się z kryzysem energetycznym, który m.in. jest wynikiem wojny na Ukrainie. Początek wojny zmniejszył dostępność węgla, który Polska pozyskiwała ze Wschodu. Spowodowało to znaczący wzrost cen energii elektrycznej.

Energia fotowoltaiczna oznacza większą niezależność od wzrostu cen energii, ale też większą niezależność w pozyskaniu energii elektrycznej.

Dalsze kroki

Instalacja fotowoltaiczna Urzut

Obecnie trwają prace związane ze zwiększeniem mocy instalacji fotowoltaicznej w Urzucie  z 50 do 150 kWp. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o 109 ton rocznie. Dodatkowo, inwestycja wygeneruje oszczędności na zakupie energii elektrycznej na poziomie przekraczającym 200 tys. zł rocznie.

Zielona energia pojawia się w całej Grupie Kapitałowej Mostostalu Warszawa. Na dachu hal warsztatowych w Mostostalu Płock zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy przekraczającej 360 kWp.

Instalacja składa się z 789 paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 460 Wp. Łączna moc instalacji wynosi 362,94 kWp. Według szacunków, uruchomienie instalacji pozwoli na uniknięcie emisji ponad 245 ton CO2 rocznie oraz oszczędności około 30% wydatków na energię elektryczną zużywaną na zapleczu Spółki. Montaż instalacji został zakończony w sierpniu 2023 r.

Jako Mostostal Warszawa jesteśmy dumni z tego, że

  • wszystkie pojazdy i maszyny, których używamy, spełniają rygorystyczne normy emisji spalin,
  • pojazdy spalinowe zastępujemy elektrycznymi,
  • ograniczyliśmy do niezbędnego minimum korzystanie z firm kurierskich, co pozwala zminimalizować zdublowany ruch i emisję dwutlenku węgla do środowiska naturalnego,
  • segregujemy odpady oraz korzystamy z butelek zwrotnych,
  • ograniczamy zużycie energii, wody i papieru,
  • towarzysząca nam cyfryzacja umożliwia osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.

Cieszymy się, że w tej ekologicznej ewolucji pomaga nam Acciona.

Dziękujemy!