Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Acciona na szczycie klimatycznym w Paryżu

01 grudnia 2015

Hiszpański akcjonariusz Mostostalu Warszawa  - firma Acciona  - aktywnie uczestniczy w trwającym właśnie szczycie klimatycznym COP-21 w Paryżu. Firma obecna na sesjach, forach i spotkaniach szczytu wystąpiła z apelem do światowych liderów o podjęcie wiążących porozumień co do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Acciona niezmiennie od lat opowiada się za „zieloną gospodarką” i jako jedna z pierwszych firm na świecie wdrożyła model biznesowy oparty na odnawialnych źródłach energii oraz zrównoważonym rozwoju.

W trakcie szczytu nasz główny Akcjonariusz zaprezentuje także swój pierwszy ekologiczny samochód, który debiutował w tegorocznym rajdzie Dakar (pojazd w 100% jest zasilany ekoenergią).

Acciona, będąc pionierem modelu biznesowego opartego na zasadach zrównoważonego budownictwa i gospodarce niskoemisyjnej, wyznaczyła sobie osiągnięcie następujących ustaleń na szczycie w Paryżu:    

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych, aby utrzymać dotychczasową średnią temperaturę planety (poniżej progu 2 ºC),
  • uprawnienie wszystkich krajów do tego, by informowały o redukcji emisji  (mając na uwadze własne możliwości i poziom rozwoju kraju),
  • wzmocnienie stosowania mechanizmów rynkowych, które ułatwią osiągnięcie celu, jakim jest zatrzymanie globalnego ocieplenia.

Według Dow Jones Sustainability Index (indeks zrównoważonego rozwoju) Acciona jest liderem polityki klimatycznej na świecie. Również Mostostal Warszawa co pół roku przekazuje do hiszpańskiego akcjonariusza dane dotyczące gospodarowania wytwarzanymi odpadami (również niebezpiecznymi), zużyciem energii elektrycznej i wody, zużyciem surowców i materiałów oraz ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych w ramach świadomej gospodarki na budowach. Acciona załącza je w rocznym raporcie o zrównoważonym rozwoju.

Nasze działania nie pozostają więc bez stałej kontroli. Jako firma odpowiedzialna społecznie dbamy o świadomość ekologiczną, a jednym z elementów strategii naszej spółki jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jesteśmy również jedną z pierwszych firm budowlanych w Polsce, która w 1999 r. wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego zgodnego ze standardami normy ISO 14001.  W 2014 r. ten certyfikat został przedłużony. Przez 70 lat działalności na rynku budowlanym nasza firma wypracowała solidne praktyki zarówno w obszarze ekologii, jak i bezpieczeństwa.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu towarzyszącego wystąpieniom Acciony podczas trwającego właśnie szczytu klimatycznego w Paryżu.