Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

60-lecie Wrobisu SA

23 czerwca 2008

Spółka z Grupy Mostostal Warszawa – Wrobis S.A. 20 czerwca br. świętowała jubileusz 60-lecia swojej działalności. Odbył się on w bardzo prestiżowym i pięknym miejscu, jakim jest Opera Wrocławska.

Gospodarz uroczystości – Tadeusz Chodorowski, prezes Wrobisu przypomniał historię firmy, która została powołana w celu odbudowy zniszczonego w czasie wojny Wrocławia. Prezes wymienił kluczowe realizacje firmy, podziękował wszystkim pracownikom – tym obecnym i byłym za wysiłek i pracę włożoną w tworzenie przedsiębiorstwa oraz inwestorom, klientom, podwykonawcom, kooperantom i dostawcom, dzięki którym Wrobis stał się kluczową spółką budowlaną na rynku dolnośląskim.

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciły takie osobistości jak: Jego eminencja ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury, Zbigniew Chlebowski - poseł na Sejm RP, przewodniczący klubu parlamentarnego PO, Zdzisław Średniawski - Wicewojewoda Dolnośląski , Adam Grehl - wiceprezydent Wrocławia oraz Tadeusz Nawracaj - przewodniczący wrocławskiego oddziału PZITB.

Jubileusz był również okazją do wyróżnienia grona 40 najbardziej zasłużonych pracowników Wrobisu, którym za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wręczone zostały medale wydane przez Prezydenta RP i Ministra Infrastruktury. Odznaczenia dokonał Wicewojewoda Dolnośląski, natomiast 17 osób otrzymało odznaki resortowe „Zasłużony dla budownictwa” wręczone przez Ministra Infrastruktury.

Przemówienia wygłoszone przez gości były bogate w słowa uznania dla Wrobisu za jego ogromny wkład w budowanie dolnośląskiej infrastruktury, zaangażowanie w życie miasta, przedsiębiorczość i patriotyzm. W swoim przemówieniu Jarosław Popiołek - prezes Mostostalu Warszawa, podkreślił kluczową rolę Wrobisu w Grupie Mostostal Warszawa, życzył kolejnych sukcesów, intratnych kontraktów, a przede wszystkim oddanych firmie pracowników – bo to dzięki codziennej pracy tych osób Wrobis mógł świętować tak znaczący jubileusz.

Po części oficjalnej goście mieli okazję uczestniczyć w specjalnie na tą okazję zorganizowanym koncercie zespołu „Budka Suflera”.