Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

250 nowych mieszkań

08 lipca 2010

W pierwszych dniach lipca Wrobis SA, spółka z Grupy Mostostal Warszawa, podpisał dwie umowy na budowę 250 mieszkań we Wrocławiu za łączną kwotę 36 mln złotych.

2 lipca podpisano umowę z Archicom RI Sp. z. o.o. na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. A. Vivaldiego. To kolejny kontrakt dla tego samego klienta. W budynku „A7” znajdzie się 76 mieszkań o łącznej powierzchni 4 379 m2, a w budynku „B7” będzie 40 mieszkań o łącznej powierzchni 2 242 m2. Łączna kubatura obu obiektów wyniesie 34 tys. m3. Obydwa budynki będą miały 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemną, w której będą garaże dla mieszkańców. Zakres prac obejmuje wykonanie konstrukcji budynku wraz z pełnym zakresem prac instalacyjnych i wykończeniowych. Wartość robót określono na kwotę 18 mln zł netto. Budynki zostaną oddane do użytku na koniec 2012 roku.

5 lipca zawarto umowę na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. L. Da Vinci dla TBS Wrocław Sp. z o.o. Dla tej firmy Wrobis SA już poprzednio wykonał kilka realizacji. Inwestycja obejmuje wykonanie budynku „A” o powierzchni użytkowej 3 456 m2, w którym będzie 76 mieszkań oraz budynku „B” z 58 mieszkaniami i o powierzchni użytkowej 2 554 m2. Łączna powierzchnia całkowita obu obiektów wyniesie 9,5 tys. m2. Kontrakt obejmuje kompleksowe wykonanie robót konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz wykończeniowych. Za wykonane prace Wrobis otrzyma 15,5 mln zł netto, a zakończenie prac przewidziano na jesień 2011.