Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

2 stacje oraz 1,5 km odcinek tunelu dla Metra Warszawskiego

31 maja 2006

Konsorcjum Mostostalu Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A. wybuduje 2 stacje oraz 1,5 km odcinek tunelu dla Metra Warszawskiego za kwotę 217,7 mln PLN

Konsorcjum Mostostalu Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A. wybuduje 2 stacje oraz 1,5 km odcinek tunelu dla Metra Warszawskiego za kwotę 217,7 mln PLN - 31 maja 2006

W dniu 31 maja przedstawiciele konsorcjum Mostostalu Warszawa i hiszpańskiej firmy Acciona Infraestructuras podpisali ze spółką Metro Warszawskie umowę na wykonanie dwóch stacji kolei podziemnej - Stare Bielany (A 21) i Wawrzyszew (A 22) oraz towarzyszących tuneli szlakowych - B 21 i B22. Realizacja kontraktu o wartości 217,7 mln PLN brutto potrwa piętnaście i pół miesiąca i zakończy się w październiku 2007.

Obydwie stacje oraz łączące je tunele, których realizacji podjęło się konsorcjum, stanowią najdłuższą sekcję bielańskiego odcinka kolei podziemnej, kończącego budowę pierwszej linii metra w Warszawie. Z uwagi na fakt iż wytyczona trasa przebiega przez tereny wolne od zabudowań o zdecydowanie mniejszym zagęszczeniu infrastruktury miejskiej niż w przypadku ścisłego centrum stolicy, budowa na całej długości będzie realizowana metodą odkrywkową w konstrukcji ścian szczelinowych.

Trzynawowa stacja Stare Bielany (A 21) będzie miała 182,5 m długości i w całości będzie budowana metodą stropową. Natomiast przystanek Wawrzyszew (A 22) zostanie wykonany metodą odkrywkową w rozporach stalowych. Jego konstrukcja, o długości 149 metrów, będzie trzynawowa, a w części czteronawowa.

Dwutorowy tunel szlakowy B 21, o długości 773 m i szerokości 9,8 m, zaprojektowano jako dwunawową żelbetową budowlę monolityczną, z rzędem słupów pośrodku, realizowaną w wykopie odkrytym. Tunel B 22, o wymiarach wewnętrznych 4,8 m x 8,85 m i długości 655 m zostanie wykonany metodą stropu odwróconego w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych o grubości 60 cm. Zagłębienie główki szyny w tunelu w stosunku do poziomu terenu, na całym realizowany odcinku waha się od 4 do 9 metrów.

" Warszawa przeżywa obecnie wielki boom inwestycyjny, a budowa bielańskiego odcinka metra, jest jedną z wiodących inwestycji miasta" - powiedział Mirosław Kochalski, p.o. Prezydenta Warszawy, który był obecny przy podpisywaniu umowy.

"Jesteśmy ogromnie dumni, że nasza firma została wykonawcą tak ważnego dla stolicy przedsięwzięcia. To dla nas ogromne wyzwanie, ale też i satysfakcja będzie większa z dobrze wykonanego zadania" - skomentował kontrakt Prezes Mostostalu, Jarosław Popiołek.