Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

100 lat WIL Politechniki Warszawskiej i nominacja dla Mostostalu Warszawa!

23 czerwca 2015

Mostostal Warszawa, na zaproszenie Politechniki Warszawskiej wziął udział w obchodach 100 lat istnienia Wydziału Inżynierii Lądowej. Podczas uroczystości otrzymaliśmy też specjalną nominację powołująca nas w skład Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej.

W uroczystych obchodach udział wzięło niemal 300 osób: władze uczelni, absolwenci, a także przedstawiciele uczelni technicznych: Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Politechniki Wrocławskiej. Na uroczystość przybyli również Prezesi Polskiej i Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Mostostal Warszawa otrzymał specjalne zaproszenie od Dziekana Wydziału – prof. dr hab. inż. Henryka Zobla – jako firma o 70 tradycji na rynku budowlanym, która od wielu lat zatrudnia absolwentów Politechniki Warszawskiej i dba o rozwój polskiej myśli inżynierskiej.

Podczas wydarzenia Artur Soczewica, Dyrektor Oddziału Centralnego Mostostalu Warszawa, otrzymał z rąk Dziekana Wydziału nominację i został powołany do Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Zadaniem Zespołu jest między innymi doskonalenie współpracy między Uczelnią, a przemysłem budowlanym w zakresie kształcenia inżynierów budownictwa, rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Po oficjalnej części spotkania Samorząd Studencki zorganizował jubileuszowy piknik i spotkanie absolwentów WIL PW. Podczas pikniku koła naukowe prezentowały swoje osiągnięcia, odbyły się koncerty młodych zespołów muzycznych, wspólne grillowanie oraz konkursy i gry terenowe. Mostostal Warszawa włączył się w organizację konkursów i przekazał firmowe upominki dla zwycięskich drużyn. Spółka stworzyła również quiz dla studentów związany z 70 historią firmy. Osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na zadane pytania, otrzymały od Mostostalu atrakcyjne nagrody.

Piknik wydziałowy jest corocznym wydarzeniem organizowanym już od kilku lat i cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród studentów. W tym roku w wydarzeniach uczestniczyło niemal 1000 studentów.

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości:
Na zdjęciu od lewej: Mieczysław Grodzki-Prezes Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Artur Soczewica - Dyrektor Oddziału Centralnego Mostostal Warszawa i Andrzej Roch Dobrucki - Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.