Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Spodek wystartował przed czasem

26 kwietnia 2013

Mostostal Warszawa zakończył modernizację katowickiego SPODKA. Obiekt został wykonany ponad cztery miesiące wcześniej niż przewidywała to umowa.

27 kwietnia br. mija założony w umowie termin zakończenie prac na kontrakcie. Inwestycja gotowa była jednak z dużym wyprzedzeniem. - Roboty na SPODKU zakończyliśmy w grudniu ubiegłego roku. Protokół odbioru końcowego został spisany 18 grudnia czyli 4 miesiące przed terminem. – mówi Alojzy Malczak, Dyrektor Regionu Południowego Mostostalu Warszawa.

Tak szybka realizacja to wypadkowa wielu elementów: zaangażowania wszystkich podmiotów kontraktu, sprzyjających okoliczności oraz przykładnej współpracy z Zamawiającym. Efektem tego jest nie tylko wysoka jakość wykonania , ale i zadowolenie. - tłumaczy Julian Kiełbasa, Dyrektor Oddziału Katowice. Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Jest to potwierdzeniem wysokich kwalifikacji kadry zarządzającej kontraktem ekipy inżynieryjno – technicznej – napisał w referencjach Stanisław Wąsala, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach. Wartość inwestycji to niespełna 30 mln zł brutto.

Mostostal Warszawa prowadził modernizację SPODKA w zakresie wymiany elewacji
wraz z pracami dodatkowymi od 28 września 2012 r. Hala znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków w związku z czym wszystkie prace uzgadniane były z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dodatkowe wyzwanie stanowiła elewacja z płyt azbestowo cementowych wraz z osłoną z łuski azbestowo-cementowej. - Prace demontażowe wymagały od nas dużej ostrożności. Stosowaliśmy odpowiednie komory i filtry w celu uniknięcia pylenia. – dodaje Antoni Kafar, Kierownik Kontraktu. Nowa łuska występuje w sześciu rozmiarach i dokładnie odtwarza kształt poprzedniej. Jest przy tym lżejsza i bardzo wytrzymała. Aluminiowa powłoka daje gwarancję niezmienności faktury przez około 20 lat. W trakcie budowy zastosowane zostały unikalne rusztowania bo z uwagi na bezpieczeństwo SPODKA żaden element nie mógł być kotwiony do misy obiektu.

Podczas wszystkich prac modernizacyjnych budowlanych oraz wymiany elewacji SPODEK bezustannie tętnił życiem kulturalnym.