Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

„Sieniawa” powyżej normy

12 lutego 2014

Konsorcjum Seen Technologie i Mostostalu Warszawa zmodernizowało Zakład Uzdatniania Wody „Sieniawa”. To największe ujęcie wody pitnej Krosna i jego okolic.

Podpisanie kontraktu na rozbudowę i modernizację Zakładu Uzdatniania Wody „Sieniawa” odbyło się w października 2010 r.
W ramach powierzonego nam zadania zostały wybudowane nowe obiekty takie jak:
- zbiornik wody czystej o kubaturze 22 000 m3,
- budynek prasy i odwadniania osadu,
- zbiorniki zagęszczania osadu oraz kompleksowo zmodernizowane pozostałe obiekty zlokalizowane na terenie ZUW Sieniawa.

Na uwagę zasługuje również fakt, że prace prowadzone były w sposób, aby równocześnie prowadzić modernizację i utrzymywać stację uzdatniania wody w ciągłym ruchu w celu zapewnienia niezbędnej produkcji wody.

ZUW w Sieniawie jest jednym z trzech zakładów (oprócz Iskrzyni i Szczepańcowej) zaopatrujących w wodę mieszkańców Krosna i jego najbliższych okolic. Jego maksymalna wydajność po modernizacji wynosi 17 tys. m3 na dobę.

Proces technologiczny jest zautomatyzowany oraz monitorowany na poszczególnych etapach.
Poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych i sterujących została znacznie poprawiona niezawodność pracy Zakładu Uzdatniania. Ponadto sterowanie procesami z klawiatury pozwala na łatwiejszą obsługę poprzez obiektu. Zmienił się także sposób dezynfekcji wody. Dwutlenek chloru, jest znacznie skuteczniejszy, a równocześnie nie ma ujemnych walorów zapachowych.
Głównym efektem technologicznym modernizacji stacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostaw wody o odpowiedniej jakości - odpowiadającej wymaganiom prawa krajowego i unijnego.Parametry wody uzdatnionej przewyższają obecnie obowiązujące normy jakościowe.

Kontrakt Mostostal Warszawa zrealizował jako partner w konsorcjum z Seen Technologie Sp. z o.o. Wartość naszych prac wyniosła 16 mln zł