Raport nr 4_ Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:


Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne (SA-Q i QS)
I kwartał - 30.05.2018 r.
III kwartał - 29.11.2018 r.

Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny (SA-P i PS) - 28.09.2018 r.

Raporty roczne za 2017 r. (SA-R i RS) – 30.04.2018 r.

Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku i drugi kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć