Raport nr 53_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3”

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 września 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi oferty Mostostalu Warszawa S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu, którego przedmiotem jest „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3 w zakresie ul. J. Tuwima na odc. od ul. J. Kilińskiego do ul. Targowej wraz z budynkami przy ul. J. Tuwima nr 33-35, 46, 52”.

Wartość oferty wynosi: 28,84 mln PLN brutto.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie o zawarciu umowy.

Wróć