Raport nr 13_Informacja nt. nowych terminów zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

W związku z raportem bieżącym nr 54/2017 z dnia 27 września 2017 r., Zarząd Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w efekcie prowadzonych konsultacji w ramach konsorcjum Spółki oraz Polimex-Mostostal S.A. i Rafako S.A. _"Konsorcjum"_ oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu oraz przeprowadzonych analiz oszacowane zostały nowe terminy przekazania do eksploatacji bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. 

Deklarowane zmienione terminy przekazania do eksploatacji to 31 maja 2019 roku dla bloku nr 5 oraz 30 września 2019 roku dla bloku nr 6. 

Aktualnie prowadzone negocjacje Konsorcjum oraz GE Power z Zamawiającym _PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A._ nie zostały jeszcze zakończone.

Wróć