Raport 44_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 r. został powiadomiony przez TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie, iż w wyniku odwołania złożonego w Krajowej Izbie Odwoławczej oferta Spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn. „Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowanie układu wyprowadzenia ciepła w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”.

 

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:

 

Wartość umowy: 66,08 mln PLN brutto.

Termin realizacji: 15 m-cy od momentu podpisania kontraktu.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące - Okres Podstawowy, oraz 60 miesięcy - Okres Wydłużony.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć