Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.
Kontakt dla mediów

Informacje prasowe

01 grudzień 1999

Mostostal Warszawa przekazał do eksploatacji blok energetyczny opalany biomasą o mocy 20 MWe inwestorowi ENERGA Kogeneracja w Elblągu. Blok energetyczny produkuje „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga.

Czytaj dalej

17 grudnia br. zakończyliśmy budowę zbiornika magazynowego o pojemności 10 tys. m3 w bazie paliw PERN w Boronowie.