Raport 6_Podpisanie Aneksów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. Spółka otrzymała od Acciona Construcción S.A. („Acciona”) komplet podpisanych przez drugą stronę stosownych dokumentów Aneksów do Umów z Głównym Akcjonariuszem (50,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu):

1. Aneks nr VI zawarty z datą 31 grudnia 2018 r. do Umowy pożyczki z 5 grudnia 2012 r. (Raport bieżący 53/2012) z Acciona - podmiot dominujący wobec Spółki. Na podstawie Umowy Acciona udziela Spółce pożyczkę w kwocie głównej w wysokości 13,07 mln EUR (co stanowi równowartość 56,20 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 31 grudnia 2018 r. w wysokości 1 EUR = 4,3000 PLN) powiększoną o odsetki.

2. Aneks nr VIII zawarty z datą 31 grudnia 2018 r. do Umowy pożyczki z 24 listopada 2011 r. (Raport bieżący 57/2011) z Acciona. Na podstawie Umowy Acciona udziela Spółce pożyczkę w kwocie głównej w wysokości 13,96 mln EUR (co stanowi równowartość 60,03 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 31 grudnia 2018 r. w wysokości 1 EUR = 4,3000 PLN) powiększoną o odsetki.

Na podstawie powyższych Aneksów pożyczki zostaną zwrócone do dnia 30 listopada 2020 r. Pożyczki mogą zostać spłacone również w krótszym okresie.

Wróć