Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Prefabrykowane kładki z betonu zbrojonego kompozytem FRP

Nowatorskie rozwiązanie zapewniające całkowitą odporność na korozję 

 

Zalety techniczne –
korzyści dla zarządcy dróg:

Przęsło mostowe o wydłużonym projektowanym czasie użytkowania co najmniej 50 lat  bez potrzeby dużych napraw

Niższe koszty utrzymania – nigdy nie wystąpi potrzeba napraw ubytków betonu spowodowanych korozją zbrojenia, ani odnawiania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych

Wysoka jakość wykonania i estetyka elementu betonowego oraz wyposażenia gwarantująca satysfakcję i niezakłócone korzystanie z obiektu przez wiele lat

Zalety technologiczne –

korzyści dla wykonawcy:

Szybka realizacja prac budowlanych – dostarczane na budowę lekkie przęsło jest gotowe do wbudowania, posiada nawierzchnię, powłoki ochronne betonu oraz mocowania balustrad. Montaż przęsła oraz przykręcenie balustrad odbywa się w ciągu kilku godzin

Niższe koszty prowadzenia budowy – mała pracochłonność, brak konieczności zatrudniania specjalistów; minimalny zakres prac przygotowawczych bez wykonywania konstrukcji pomocniczych i szalunków

Ograniczone koszty transportu, składowania materiałów i sprzętu

Pełna dokumentacja jakościowa  – brak ryzyka wystąpienia błędów ludzkich pracowników budowy i niższe koszty nadzoru pracowników w terenie

Realizacja prac niezależna od warunków pogodowych

Zalety technologiczne –

korzyści dla projektanta:

Uproszczone projektowanie – dobór prefabrykatu przęsła zmniejsza pracochłonność i skraca czas projektowania

Wsparcie w przygotowaniu innowacyjnego projektu czerpiącego z zalet materiału kompozytowego. Możliwość konsultacji z ekspertami


Oferowane przez nas prefabrykaty mostowe mają:

rozpiętość od 6 do 15 m 

 szerokość użytkową od 2,5 do 3,5 m.


 

Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji

Zastosowaliśmy zbrojenie kompozytowe oraz wysokiej klasy beton mostowy C60/75.  

Najważniejsze parametry stosowanego betonu to:

  • mrozoodporność F200
  • wodoszczelność  W10
  • klasy ekspozycji XC4, XF3
  • nasiąkliwość poniżej 5%

Brak korodującej stali w połączeniu z wysoką jakością prefabrykatu gwarantuje dużo wyższą trwałość obiektu oraz ogranicza do minimum zakres prac utrzymaniowych.

Szybkość i jakość prefabrykacji

Szybkość i jakość prefabrykacji

Prefabrykacja płyty przęsła mostowego w kontrolowanych warunkach zakładu produkcyjnego umożliwia właściwą pielęgnację betonu oraz precyzyjne wykonanie elementów wyposażenia.

Montaż lekkiego, monolitycznego przęsła, dostarczanego na budowę wraz z wyposażeniem, istotnie skraca czas prowadzenia prac.

Walory estetyczne

Walory estetyczne

Prosta, tradycyjna forma przęsła stanowi podstawę do doboru dowolnych elementów wyposażenia. Zamawiający zależnie od potrzeb wybiera z palety RAL kolor balustrad, możliwe jest również barwienie nawierzchni w masie.

Powierzchnię betonu na bokach oraz spodzie przęsła cechuje wysoka precyzja wykonania, a jej powłoka hydrofobowa zapewnia długotrwałe utrzymanie czystości.

Cechy produktu

Odkryj czym charakteryzują się nasze prefabrykaty

Cienkowarstwowa nawierzchnia poliasparginowa

Cienkowarstwowa nawierzchnia na bazie modyfikowanego polimocznika, charakteryzuje się dużo lepszymi parametrami mechanicznymi niż typowo mostowe nawierzchnie poliuretanowo epoksydowe. Jest ona również całkowicie odporna na promieniowanie UV. Nawierzchnia poliasparginowa z kruszywem kwarcowym zapewnia najwyższą trwałość - takie rozwiązania od wielu lat z powodzeniem stosowane są do budowy najbardziej obciążonych posadzek przemysłowych. Powierzchnia betonu przed ułożeniem nawierzchni jest śrutowana co zapewnia wysoką sczepność. Proces wykonywany jest w kontrolowanych warunkach w zakładzie prefabrykacyjnym. Odpowiednia szorstkość nawierzchni doskonale sprawdza się w przypadku ruchu kołowego, zapewniając bezpieczeństwo manewrów i hamowania, również gdy nawierzchnia jest mokra.

Warstwy ochronne betonu

Superhydrofobizacja chroni powierzchnie prefabrykatu betonowego przed zabrudzeniami, ponadto jej wysoka trwałość zapewnia efekt szlachetnego starzenia (uniknięcie nieestetycznego łuszczenia się powłok malarskich). 

Balustrady aluminiowe

O standardowej dla dróg rowerowych wysokości, malowane na dowolny kolor z palety RAL. Brak konieczności okresowego odnawiania warstw malarskich, wynikającego z problemu korozji.

Łożyska elastomerowe

Ze względu na umiarkowane rozpiętości przęseł stosowane jest łożyskowanie w układzie pływającym. Proste i skuteczne przekładki elastomerowe umożliwiają wymagany przesuw przęsła w obu kierunkach. Takie rozwiązanie nie wymaga stosowania skomplikowanego i kłopotliwego w eksploatacji urządzenia dylatacyjnego. Krawędzie przęsła zabezpieczone są przykryciem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej.

Odwodnienie

Realizowane jest poprzez system spadków podłużnych i poprzecznych. Brak wpustów w płycie upraszcza konstrukcję obiektu i eliminuje miejsca wymagające czyszczenia oraz czynności konserwacyjnych.

Poznaj historię naszego projektu

 

Kontakt dla klientów