Acciona Mostostal Warszawa is part of the Acciona Capital Group.

We have embed a time capsule for the CRS in Zduńska Wola!

17 October 2018

16 października 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wkopanie kapsuły czasu pod budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli. Uroczystości towarzyszyła konferencja poświęcona planowanej od lat inwestycji.

- Mostostal Warszawa posiada bogate doświadczenie w budowie obiektów sportowych, w tym basenów i parków wodnych. Cieszę się, że dzięki inwestycji w Zduńskiej Woli będziemy mogli pokazać nasze unikalne kompetencje w tym zakresie, budując długo wyczekiwany i potrzebny w Zduńskiej Woli obiekt - mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa. - Nasza sprawdzona kadra przystępuje do prac z zapałem, ale i pewnością swoich kompetencji.

W uroczystości wzięli udział: Piotr Niedźwiecki - Prezydent Zduńskiej Woli, Grzegorz Szmyt - Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli (to spółka jest bezpośrednim inwestorem CRS RELAKS), Jolanta Zięba-Gzik - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, a także dyrektorzy zduńskowolskich szkół i  przedstawiciele władz samorządowych. Mostostal Warszawa reprezentowali: Jacek Szymanek, Mariusz Szymański - Kierownik Kontraktu, Paweł Kwiecień - Rzecznik Prasowy.

Uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wkopania kapsuły czasu towarzyszyła konferencja, podczas której Mariusz Szymański, odpowiedzialny w Mostostalu Warszawa za tę inwestycję, przedstawił organizacyjne i techniczne szczegóły prac projektowych i planowanej budowy.

CRS RELAKS powstanie przy ul. Kobusiewicza w Zduńskiej Woli. Obiekt zaprojektowano w taki sposób, by spełniał on zarówno potrzeby związane z uprawianiem i promocją sportu, jak i był atrakcyjnym miejscem zabaw dla najmłodszych mieszkańców miasta. Oprócz basenu sportowego o wymiarach 25x16 m, w centralnej części obiektu zostanie umieszczona niecka rekreacyjna z wieloma atrakcjami: dziką rzeką, grotą sztucznej fali, leżankami z masażami, masażami poziomymi i pionowymi, ławeczkami, gejzerem powietrznym. W odrębnej, wydzielonej części basenu o wymiarach 6x12,5 m zaprojektowano ruchome dno, które pozwoli na wielofunkcyjne użytkowanie tej części basenu – naukę pływania dla różnych grup wiekowych, zajęcia rehabilitacyjne, treningi itp. W pobliżu niecki rekreacyjnej umieszczono baseny z hydromasażem oraz miejsca wypoczynku na leżakach. Zaprojektowano również obszar dla dzieci, w którym będzie znajdował się brodzik oraz wodny plac zabaw z kilkoma atrakcjami. Goście Centrum będą mogli skorzystać również ze strefy SPA, która została zaprojektowana jako niezależny kompleks z wyposażeniem saunowym i wypoczynkowym.

Umowę na realizację CRS RELAKS podpisano 18 września br. Prace będą realizowane w konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Warszawa, a członkiem firma Sanell Sp. z o.o.

On 16 October 2018 the "time capsule" with an erection act was embed in the future location of Recreation and Sports Center RELAKS in Zduńska Wola. The ceremony was held together with a conference dedicated to the investments.

- Mostostal Warszawa has grest experience in the construction of sports facilities, including swimming pools and aquaparks. I am glad that thanks to the investment in Zduńska Wola we will be able to show our unique competences in this area, building a long-awaited facility in Zduńska Wola - says Jacek Szymanek, Member of the Board of Mostostal Warszawa. - Our experienced staff has started the work with enthusiasm and with the certainty of its competence.

The ceremony was attended by: Piotr Niedźwiecki - President of Zduńska Wola, Grzegorz Szmyt - President of the Municipal Water Supply and Sewage Company in Zduńska Wola (the company is a investor of CRS RELAKS), Jolanta Zięba-Gzik - Deputy Marshal of the Lodzkie Voivodship, as well as directors of schools in Zduńska Wola and representatives of the local government. Mostostal Warszawa was represented by: Jacek Szymanek, Mariusz Szymański - Contract Manager, Paweł Kwiecień - Spokesman.

The ceremony of signing the erection act was held together with the conference during which Mariusz Szymański, responsible at Mostostal Warszawa for this investment, presented the organizational and technical details of the works.

CRS RELAKS will be located at Kobusiewicz st. in Zduńska Wola. The facility was designed in a way that it will meet the needs related to the practice and promotion of sport, and will be an attractive playground for the youngest residents of the city. In addition to a swimming pool measuring 25x16 m, in central part of the building will be placed a recreational trough with many attractions: a wild river, an artificial wave grotto, loungers with massages, horizontal and vertical massage, benches, an air geyser. In a separate part will be the pool with dimensions of 6x12.5 m, with movable bottom designed for multifunctional use - swimming lessons for various age groups, rehabilitation activities, workouts, etc.

The contract for the implementation of CRS RELAX was signed on 18 September 2018. The works will be carried out in a consortium led by Mostostal Warszawa, and a member - Sanell Sp. z o.o.