Acciona Mostostal Warszawa is part of the Acciona Capital Group.

New Pumping Station for Praga Południe

08 December 2010

We signed a contract with the municipal water and wastewater company in Warsaw Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.