Acciona Mostostal Warszawa is part of the Acciona Capital Group.

Comprehensive Water and Wastewater Solutions for the City of Walcz

02 December 2010

On 30 November 2010, the consortium consisting of: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych “Pekum” Sp. z o.o., Mostostal Warszawa SA, Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. signed a contract with Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (water mains and sewers company) in Wałcz worth net PLN 72.7 million.