Władze spółki

Andrzej Goławski - Prezes Zarządu

ur. 1972, z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010 roku ukończył program Strategic Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE.

Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. Przez 18 lat pracował dla  Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008 roku Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011 roku realizując strategię dywersyfikacji portfela grupy Budimex, został odpowiedzialny za rozwój nowych obszarów biznesowych i objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz Prokurentem spółki.

W dniu 16 listopada 2015 roku decyzją Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa, Andrzej Goławski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Jest także Przewodniczącym Rad Nadzorczych spółek: Mostostal Power Development Sp. z o.o., Mostostal Kielce, AMK Kraków i Mostostal Płock SA.

 

 

 

 

 

Jacek Szymanek - Członek Zarządu ds. Zarządzania i Administracji

ur. 1971, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej oraz studiów Master of Business Administration organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany jest z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995 – 1999 związany z Pepsico, gdzie był odpowiedzialny za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (obecnie Aviva). W latach 2004 – 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska, gdzie przez 6 lat odpowiadał za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 roku jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Personalnego. Od lutego 2012 roku odpowiada za obszar wsparcia organizacyjnego, nadzorując pracę działów HR, Administracji, IT, BHP, R&D i Systemów Zarządzania. W dniu 3 lutego 2012 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania i Administracji. Zasiada również w Radach Nadzorczych Mostostal Kielce SA i Mostostal Płock SA oraz spółki celowej Mostostal Power Development.

Alvaro Javier de Rojas Rodríguez - Członek Zarządu ds. Finansowych

ur. 1973 r, ukończył Uniwersytet Autónoma de Madrid, uzyskując tytuł magistra Ekonomii i Zarządzania. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Grupą Acciona SA. W latach 1997-2000 pracował w Dyrekcji ds. Administracji i Finansów m.in. na budowie Elektrociepłowni w Sidi Krir (Aleksandria w Egipcie), czy Szpitala Uniwersyteckiego imienia Króla Abdullaha (Irbid w Jordanii). Od 2000 roku pełnił funkcję Kierownika ds. Administracji i Finansów. Piastował to stanowisko przez sześć lat. W tym czasie pracował na dwóch projektach infrastrukturalnych w Chile: Centralnej Nabrzeżnej Sieci Drogowej (hiszp. Red Vial Litoral Central, 2002-2004) oraz sieci autostrad Américo Vespucio Sur (2004-2006). W roku 2006 awansował na stanowisko Dyrektora Finansowego w Corporativo Acciona México, zaś od roku 2015 był Dyrektorem Finansowym w Corporativo Acciona Brasil.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. decyzją Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostal Warszawa SA. Pełni również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radzie Nadzorczej spółek zależnych Mostostalu Warszawa SA: Mostostal Kielce SA i AMK Kraków SA oraz pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Płock SA.

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Calabuig Ferre - Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu

ur. 1978 r. W 2003 r. ukończył studia wyższe na Politechnice w Walencji na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność transport i urbanistyka. W 2003 r. obronił także inżynierską pracę magisterską na Uniwersytecie w Rostock w Niemczech. Od początku kariery zawodowej związany z generalnym wykonawstwem. W latach 2003-2006 piastował stanowiska: od Kierownika Budowy do Dyrektora Technicznego. Z Grupą Acciona związany od 2006 r. Z ramienia hiszpańskiej spółki w latach 2006-2008 nadzorował w Polsce modernizację drogi krajowej nr 7 na odcinku Kiezmark – Jazowa. W latach 2008-2009 koordynował również wieloetapowy proces przygotowania oferty konsorcjum Mostostal Warszawa/Acciona Infraestructuras na budowę II linii metra w Warszawie. W latach 2009-2013 sprawował funkcję Dyrektora Technicznego w Acciona Infraestructuras Oddział w Polsce. Od 2014 roku zarządzał Działem Kontrolingu i Zakupów w Mostostal Warszawa SA. Jako Dyrektor ds. Kontrolingu i Zakupów był również odpowiedzialny za zarzadzanie procesem zakupów przy jednym z największych kontraktów Spółki – budowie bloków energetycznych nr. 5 i 6 w Elektrowni Opole.
W dniu 5 maja 2017 r., decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA. Pełni także funkcję Członka Zarządu w Mostostal Power Development Sp. z o.o. i zasiada w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostal Warszawa SA: Mostostal Płock SA, Mostostal Kielce SA i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane SA.

Skład Rady Nadzorczej

OsobaFunkcja
Francisco Adalberto Claudio VázquezPrzewodniczący Rady Nadzorczej
José Manuel Terceiro Mateos Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Javier Lapastora TurpínCzłonek Rady Nadzorczej
Neil BalfourCzłonek Rady Nadzorczej
Ernest PodgórskiCzłonek Rady Nadzorczej