Acciona Mostostal Warszawa is part of the Acciona Capital Group.

Scientific publications

Library of Mostostal Warszawa

Catalogue of typical span design for FRP road bridges

Pilot Plans of the Einstein Project

New μ-CHP network technologies for energy efficient and sustainable districts

Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

Videos


Film about construction of the first Polish road bridge of FRP composites

 


First Polish road bridge of FRP composites in two minutes

Publications in scientific journals and specialist magazines 2009-2016

2016

PUBLICATION TITLE AUTHORS YEAR
Energia cieplna i zawodowa Energia na później. Magazynowanie energii na przykładzie budynków wielorodzinnych wyposażonych w OZE M. Bujalski, B. Starosielec (Mostostal Warszawa) 2016

Energetyka Cieplna i Zawodowa Energia na późnie (2.75 MB)

2015

PUBLICATION TITLE AUTHORS YEAR
ICAE 2015 VII International Congress on Architectural Envelopes Structural behavior of RPC sandwich façade elements with GFRP connectors L. Własak (Mostostal Warszawa), E. Malliotakis, G. Vourliotakis, R. Marin, A. Vicente, D. Giannopoulos, M. Founti 2015
VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców, Wisła, 28-29 maja 2015 r. Projekt i badania pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP L. Własak (Mostostal Warszawa), T. Siwowski, D. Kaleta, M. Kulpa - PRz 2015

Structural behaviour of RPC sandwich facade elements with GFRP connectors (192.05 KB)
Projekt i badania pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP (1.30 MB)

2014

PUBLICATION TITLE AUTHORS YEAR
Inżynieria i Budownictwo nr 3/2014 Koncepcja i badania innowacyjnego dźwigara mostowego z kompozytów FRP P. Poneta, L. Własak (Mostostal Warszawa), M.Kulpa, T.Siwowski - PRz 2014
ISEC 2014 - 16th International Stirling Engine Conference Performance monitoring of Stirling CHP units in an industrial district in Poland J. Żach, B. Starosielec (Mostostal Warszawa), M. Flansbjer, D. Honfi, U. Mueller, N. Williams Portal, J. Edgar, I. Larraza 2014
Materiały z XXIV seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów" Pierwszy polski most kompozytowy – koncepcja techniczna i badania wstępne P. Poneta (Mostostal Warszawa), T. Siwowski, D. Kaleta, M. Kulpa - PRz 2014
Budownictwo i Architektura 13(2) (2014) Badania dźwigara mostowego z kompozytów FRP pod obciążeniem statycznym P. Poneta (Mostostal Warszawa), T. Siwowski - PRz 2014

Badania dzwigara mostowego z kompozytów FRP pod obciążeniem statycznym (3.73 MB)
Performance monitoring of Stirling CHP units in an industrial district in Poland (822.20 KB)
Pierwszy polski most kompozytowy – koncepcja techniczna i badania wstępne (958.68 KB)

2013

PUBLICATION TITLE AUTHORS YEAR
Drogi kolejowe 2013 - Zeszyty naukowo-techniczne SITK RP - Materiały Konferencyjne Badania Laboratoryjne prototypowych wibroizolacji przeznaczonych do stosowania w nawierzchniach szynowych J. Jurczuk, P. Poneta (Mostostal Warszawa), L. Janas (PRz) 2013
Drogownictwo nr 5/2013 Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze otwartej K. Otkałło (Mostostal Warszawa), J. Król, P. Radziszewski, K. Kowalski - PW 2013
Drogownictwo nr 6/2013 Wykonanie odcinka prototypowego projektu „CiDRO” K. Otkałło (Mostostal Warszawa), K. Kowalski, J. Piłat - PW 2013
Monografia "Metody ochrony środowiska przed hałasem – teoria i praktyka" Zakopane 2013 Hałas toczenia na prototypowych odcinkach drogowych K. Otkałło (Mostostal Warszawa), K. Kowalski, P. Radziszewski, W. Bańkowski 2013

Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze otwartej (987.11 KB)
Wykonanie odcinka prototypowego projektu „CiDRO” (1.20 MB)

2012

PUBLICATION TITLE AUTHORS YEAR
Konferencja Cecom 2012 New innovative processes for structural elements in composite materials for transport infrastructures P. Poneta (Mostostal Warszawa) 2012
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej T.61, Wyd.1 Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo. Cz. 2, Wyniki badań belek i słupów żelbetowych P. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak (WAT) 2012
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej T.61, Wyd.2 Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo. Cz. 3, Wyniki badań płyt żelbetowych P. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak (WAT) 2012
Magazyn Autostrady nr 4/2012 Nasyp drogowy o warstwach konstrukcyjnych ze strzępów gumowych J.Jurczuk, M. Kabala (Mostostal Warszawa) 2012
Drogownictwo nr 3/2012 Wykorzystanie odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w konstrukcji nasypów drogowych P.Poneta, J.Jurczuk, M. Kabala (Mostostal Warszawa) 2012
Inżynieria i Budownictwo nr 5/2012 Wzmacnianie elementów żelbetowych laminatami na obciążenia wybuchowe P. Poneta (Mostostal Warszawa), A. Stolarski (WAT) 2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/I Innowacyjne projekty R&D w zakresie dróg, kolei i mostów realizowane przez Mostostal Warszawa P. Poneta (Mostostal Warszawa) 2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/III Uprzemysłowienie procesu prefabrykacji kompozytowych elementów infrastruktury drogowej P. Poneta (Mostostal Warszawa) 2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/III Nowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowych L. Własak, J. Jurczuk (Mostostal Warszawa) 2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/IV Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), J. B. Król, P. Radziszewski, K. Kowalski - (PW) 2012

Nowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowych (3.27 MB)
Uprzemysłowienie procesu prefabrykacji kompozytowych elementów infrastruktury drogowej (3.55 MB)
Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji (2.78 MB)
Wykorzystanie odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w konstrukcji nasypów drogowych (7.47 MB)

2011

PUBLICATION TITLE AUTHORS YEAR
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2011 z. 58 nr 3/III Izolacyjność akustyczna paneli kompozytowych określona w wyniku badań P. Poneta (Mostostal Warszawa), J. Nurzyński (ITB) 2011
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej T.60, Wyd.4 Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo. Cz. 1, Opis programu badań i badania materiałów konstrukcyjnych P. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak - (WAT) 2011
Magazyn Autostrady nr 7/2011 Technologie WMA w aspekcie modyfikacji właściwości lepiszczy asfaltowych. Projekt MMA. Cz. 2 P. Świeżewski, J. Gorol (Mostostal Warszawa), J. Król, P. Radziszewski, J. Piłat, K. Kowalski, K. Matraszek - (PW) 2011
Monografia V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość 2011 Sposoby kształtowania cichych i bezpiecznych nawierzchni drogowych J. Goral (Mostostal Warszawa), K. Kowalski, P. Radziszewski, J. Piłat, J. B. Król - (PW) 2011
Monografia V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość 2011 Właściwości ekologicznych lepiszczy modyfikowanych dodatkami obniżającymi temperaturę technologiczną P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), J. Król, P. Radziszewski, J. Piłat - (PW) 2011

2009

PUBLICATION TITLE AUTHORS YEAR
Materiały z konferencji „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Kazimierz 2009 Doświadczenia praktyczne wykorzystania odpadów pochodzących z recyclingu opon samochodowych, jako konstrukcji nasypów drogowych P. Poneta (Mostostal Warszawa), E. Guedella (AI) 2009
Materiały z konferencji „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Kazimierz 2009 Zastosowanie materiałów pochodzących z utylizacji odpadów gumowych do modyfikacji nawierzchni asfaltowych. Doświadczenia praktyczne Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras J. Jurczuk (Mostostal Warszawa), R. C. Barrasa (AI) 2009
Materiały z konferencji „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Kazimierz 2009 Zastosowanie modyfikowanych mieszanek mineralno asfaltowych układanych w technologii „na ciepło”. Doświadczenia praktyczne Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), C. Martin-Portugues (AI) 2009
"Problemy naukowo-badawcze budownictwa" 55 Konferencja Naukowa Krynica 2009 Badanie oddziaływania wybuchu na elementy żelbetowe wzmocnione laminatami polimerowymi P. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak - (WAT) 2009