Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.