Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Montaż pierwszego słupa konstrukcji nośnej kotła bloku nr 6