Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa bloków energetycznych w Opolu