Mostostal Warszawa inicjuje akcję #Po_Drodze

Mostostal Warszawa, jako firma odpowiedzialna społecznie, wspiera bezpieczeństwo na polskich drogach. Spółka zainicjowała akcję #Po_Drodze.

Mostostal Warszawa zaopatrzył dwa z wykorzystywanych przez dział BHP samochodów w kompletny sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. W zakupionych zestawach ratunkowych znajdą się m.in. zestawy do tlenoterapii, stazy, kołnierze ortopedyczne czy szyny do unieruchamiania złamań. Dodatkowo, pracownicy naszego Działu BHP, przeszli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, dający uprawnienia ratownika.

- Mostostal Warszawa realizuje obecnie kilkadziesiąt kontraktów na terenie całego kraju. Pracownicy naszego Działu BHP wykonując swoje obowiązki przemierzają po polskich drogach tysiące kilometrów. W ramach dobrych praktyk i naszej społecznej odpowiedzialności zaopatrzyliśmy ich w sprzęt i przeszkoliliśmy tak, aby, w przypadku napotkania osoby potrzebujące pomocy, mogli tej pomocy udzielić - mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa.

Wprowadzona przez Mostostal Warszawa dobra praktyka pozwoli na większą dostępność szkoleń z pierwszej pomocy, które adresujemy do naszych pracowników i pracowników podwykonawców, ale również na pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych.

- Nazwa akcji: „#Po_Drodze” oddaje jej cele i zbieżność z charakterystyką Mostostalu Warszawa. Hasło odzwierciedla specyfikę naszego podejścia do biznesu. "Po drodze" prowadzonych przez nas działań mieści się społeczna odpowiedzialność. Jesteśmy firmą, której „po drodze” z ważnymi CSR-owymi inicjatywami. Do tego pomocy poszkodowanym w wypadkach chcemy udzielać też „po drodze”, jadąc na nasze budowy – mówi Mariusz Piątkowski, Kierownik Działu BHP w Mostostalu Warszawa.

Opisane działania mają charakter pilotażu. - Mamy w planach zaangażowanie w projekt większej liczby naszych pracowników oraz zainteresowanie pomysłem innych generalnych wykonawców, którzy są sygnatariuszami "Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie". Chcemy, żeby na polskie drogi wyjechało kilkadziesiąt samochodów zaopatrzonych w sprzęt mogący ratować zdrowie i życie poszkodowanych w wypadkach - mówi Jacek Szymanek.

Mostostal Warszawa jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w sierpniu 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w naszym kraju. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej, a celem wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach.

Na zdjęciu: Paweł Badysiak i Grzegorz Żurek z Działu BHP Mostostalu Warszawa. Fot. MW.

Wróć