Raport nr 36_Podpisanie umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2018 r. Spółka zawarła z  Acciona Construcción S.A. („Acciona”) - podmiot dominujący wobec Spółki (50,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu) umowę, na podstawie której Acciona udzieli Spółce pożyczkę w wysokości 7 000 000 EUR (co stanowi równowartość 30,37 mln zł według kursu średniego NBP z dnia 9 lipca 2018 r. w wysokości 1 EUR = 4,3380 zł). Umowa została zawarta na okres 18 miesięcy tj. do 10 stycznia  2020 r. Pożyczka może zostać spłacona również w okresie krótszym niż 18 miesięcy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć