Ogólne

Komisariat Policji w Gdańsku

Nowa siedziba Komisariatu Policji Gdańsk Śródmieście jest zlokalizowana 
w kwartale ulic Długa, Grobla, Zabłotna i Wiesława. Realizacja inwestycji została poprzedzona opracowaniem projektu wykonawczego, na który Mostostal Warszawa miał 4 miesiące od dnia podpisania umowy. 

Do zadań Mostostal Warszawa należało również opracowanie projektu wykonawczego: branży konstrukcyjno–budowlanej, masztu nadawczego, elewacji strukturalnych, projektu architektonicznego z uwzględnieniem aranżacji wnętrz części wspólnych budynku, tj. holu głównego, korytarzy czy sali konferencyjnej. Zaplanowanie sieci cieplnych, technologii kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji sanitarnych, w tym: instalacji wodno– kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji c.w.u., instalacji grzewczej, ciepła technologicznego, czy instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej. 

Roboty zasadnicze obejmują branżę: drogową, konstrukcyjno– budowlaną, sanitarną, elektryczną,  teletechniczną i prace związane z aranżacją zieleni.

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.
Wykonawca: Mostostal Warszawa SA, Oddział Północny. 
Dyrektor Oddziału: Maciej Sasak.
Kierownik Kontraktu: Małgorzata Uthof. 
Data rozpoczęcia: 06.03.2015 r. 
Data zakończenia: 30.04.2017 r. 
Wartość: 25.687.195,45 zł brutto.

Wybrane realizacje