Mostostal Warszawa zrealizuje kontrakt wojskowy w Redzikowie

Na zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni Mostostal Warszawa zrealizuje nowy kontrakt dla jednostki wojskowej w Redzikowie. Oficjalnie zawarcie umowy odbyło się w dniu 17 października br. Za realizację zamówienia będzie odpowiedzialny Oddział Północny pod dyrekcją Macieja Sasaka.

W ramach podpisanej umowy Mostostal Warszawa dokona modernizacji budynku nr 20 na potrzeby 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostki wojskowej w Redzikowie. Obecnie obiekt nie jest użytkowany. Składa się z dwóch 3-kondygnacyjnych części o przeznaczeniu hotelowym, sztabowo-biurowym ze stołówką. Po przebudowie i ukończeniu wszystkich robót budowlano-instalacyjnych budynek będzie w pełni przystosowany do pełnienia tych funkcji. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej elewacji budynków, wymianę pokrycia dachowego, remont istniejących pomieszczeń, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz dostawę wyposażenia. Oprócz tego inwestycja zakłada zagospodarowanie terenu przyległego do budynku, w tym wyburzenie budynków nr 21 i 22, budowę parkingów i nawierzchni utwardzonych, wiaty na śmieci obudowy ażurowej na agregaty chłodnicze, wycinkę drzew oraz przebudowę przyłączy.

W przypadku zleceń realizowanych na potrzeby wojska wykonawca musi spełniać wyśrubowane kryteria. Nie każda firma może przystąpić do takiego przetargu. Należy posiadać odpowiednie uprawnienia i certyfikację i takie właśnie posiada Mostostal Warszawa. Oddział Północny już wcześniej realizował podobne inwestycje. W ostatnich latach wystąpiliśmy w roli generalnego wykonawcy przy przebudowie hali sportowej oraz basenów w ośrodku wojskowym w Mrągowie oraz przy budowie budynków garażowych z placami manewrowymi w jednostce wojskowej w Braniewie. Zadanie w Redzikowie stanowi jednak najbardziej prestiżową realizację ze względu na znaczenie obronne tamtejszej jednostki – powiedział Maciej Sasak, Dyrektor Oddziału Północnego.

Kompleks wojskowy w Redzikowie został uznany za priorytetowy obszar dla Polskich Sił Zbrojnych. Funkcjonująca tam jednostka wojskowa jest z kolei uznawana za strategiczną formację żołnierską dla obronności kraju i dalszego rozwoju polskich sił obronnych. Placówka podlega stałej modernizacji celem dostosowywania do obowiązujących wymogów wojskowych.

Za nadzór i kompleksową obsługę kontraktu odpowiada Oddział Północny pod dyrekcją Macieja Sasaka oraz zespół pod kierownictwem Roberta Kiezika (Kierownik Kontraktu) oraz Zbigniewa Skoniecznego (Kierownik Budowy).

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa budynku nr 20 na budynek sztabowo-biurowy z kuchnią, stołówką, magazynem żywności i salą odpraw w kompleksie wojskowym Redzikowo, zadanie nr 13746”

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Wykonawca: Oddział Północny Mostostal Warszawa SA 
Kierownik Kontraktu: Robert Kiezik 
Kierownik Budowy: Zbigniew Skonieczny 
Wartość kontraktu:  21 501 171,05 zł 
Powierzchnia całkowita: 7 479 m
Powierzchnia użytkowa: 6 246 m
Kubatura: 18 262 m
Gwarancja rękojmi: 36 miesięcy 
Okres realizacji: w latach 2016-2018

Więcej informacji:

Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy

Mostostal Warszawa SA
Dział Komunikacji
tel. +48 662 021 509
tel. 22 250 76 22

Informacje o Spółce

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Ponad siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona Infraestructuras SA. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

Wróć