Mostostal Warszawa kolejny kwartał kończy z dodatnim wynikiem

Komentarz Carlosa Resino Ruiz, Członka Zarządu ds. Finansowych do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za trzy kwartały 2015 roku.

Do poprawy wyników przyczyniły się efektywne działania podejmowane przez Mostostal Warszawa oraz spółki zależne. Należy podkreślić utrzymanie wysokiego stanu środków pieniężnych w 2015 r., które wzrosły o 15,3 mln PLN w porównaniu do stanu z 31.12.2014. Zadłużenie finansowe Grupy nadal wykazuje tendencję spadkową i zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2015 wynosiło 221,3 mln PLN (252 mln PLN według stanu na dzień 31.12.2014). Profil zadłużenia finansowego Grupy jest bardzo korzystny, gdyż jedynie 13 mln PLN to kredyty bankowe i leasing  (23 mln PLN według stanu na dzień 31.12.2014). Dług korporacyjny w stosunku do Acciony Infraestructuras (208 mln PLN) został zredukowany o  21,4 mln PLN w porównaniu z grudniem  2014 roku i dla części, w kwocie 79 mln PLN, jego zapadalność została przedłużona do 2017.

Wzrost stanu środków pieniężnych o 15 mln PLN zanotowano przede wszystkim na działalności operacyjnej  Grupy (+52 mln PLN) oraz w mniejszym stopniu ze sprzedaży środków trwałych  (+3 mln PLN), co pozwoliło zmniejszyć zadłużenie finansowe o 40 mln PLN. 

Obroty skonsolidowane za 9 miesięcy 2015 r. wyniosły  936 mln PLN i były wyższe o 8,5 % w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. (po wyłączeniu obrotów spółek zależnych sprzedanych w ubiegłym roku), a zysk EBITDA osiągnął 85 mln PLN, co stanowi 9 % przychodów Grupy.

Zysk przed opodatkowaniem osiągnął wartość 24,8 mln PLN, zaś zysk netto wyniósł 19,2 mln (odpowiednio 17,3 mln i 13,4 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Na  30  września  2015 r. kapitał własny netto Grupy Mostostal Warszawa wynosił 210 mln PLN, natomiast zatrudnienie osiągnęło stan 1.459 pracowników i było niższe o 33 osoby w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r.

Na koniec trzeciego kwartału 2015 portfel zleceń osiągnął poziom 2.561 mln PLN. Zaawansowanie budowy bloków energetycznych w Opolu wynosi 21% i postępuje zgodnie z planem.  

W związku z poprawą wyników finansowych, Grupa Mostostal Warszawa konsekwentnie poszerza współpracę z instytucjami finansowymi w obszarze zwiększenia linii gwarancyjnych, umożliwiających pozyskanie nowych kontraktów w sektorze budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i energetycznego. Od początku roku Grupa zwiększyła linie gwarancyjne na kontrakty budowlane o 93,4 mln PLN.

W przeciągu ostatniego roku cena akcji Mostostalu Warszawa wzrosła o ponad 107%. Spółka podtrzymuje pozytywne oczekiwania na rok 2015.

Więcej informacji:

Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy

Mostostal Warszawa S.A
Dział Komunikacji
tel. +48 662-021-509
tel. 22 250 -76-22

Informacje o Spółce

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Blisko siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

 

 

Wróć