Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa rezygnuje z lokalizacji wytwórni mas bitumicznych w Babicy

03 czerwca 2024

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción jako Generalny Wykonawca realizuje odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. W ramach realizacji zadania Wykonawca przewiduje produkcję masy bitumicznej (tj. nawierzchni drogi) przy wykorzystaniu własnej wytwórni mas bitumicznych. 

Pierwotnie lokalizację ww. wytwórni mas bitumicznych ustalono w miejscowości Babica. Dla tej lokalizacji uzyskano wszelkie niezbędne opinie, w tym zw. z wpływem na środowisko, a także decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednak w wyniku konsultacji z mieszkańcami gminy oraz lokalnymi władzami, kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności, Konsorcjum wycofało się planów budowy wytwórni mas bitumicznych w tej lokalizacji. 

fot. MW.