Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

S19 Nisko Południe-Podgórze