Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Edukacja ekologiczna - Wolontariat Day 2016