Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Edukacja ekologiczna - Strażnicy Ziemi 2017