Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Projekt MERITS - pierwsza bateria termochemiczna na świecie