Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Polski Produkt Przyszłości 2016