Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Most z kompozytów FRP - Nowa Wieś