Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kładki pieszo-rowerowe w Toruniu