Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Film dokumentujący powstanie pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP