Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budowa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie wyróżniona w konkursie Budowa XXI wieku

27 września 2023

27 września br. podczas uroczystej gali XXVII Edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" nasza inwestycja została nagrodzona w kategorii "Budowa XXI w."

- Budowa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie była znaczącym przedsięwzięciem, które miało na celu dostosowanie urzędowych przestrzeni do potrzeb XXI wieku oraz zapewnienie nowoczesnych i funkcjonalnych pomieszczeń.  Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" docenił nasze starania i wyróżnił w prestiżowej kategorii. Wyróżnienie jest zasługą całego zespołu zaangażowanego w ten projekt - mówi Marcin Szymborski, Dyrektor Grupy Kontraktów.

"Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa z tradycją sięgającą 1996 roku, wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2023 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych  i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Dodatkowo inwestycja otrzymała dyplom uznania od Magazynu Branżowego "Buduj z Głową", Patrona medialnego XXVII edycji Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. 

1

Wszystkim zaangażowanym w realizację tej inwestycji serdecznie gratulujemy!