Biały Listek CSR Polityki dla Mostostalu Warszawa!

Już po raz piąty tygodnik Polityka wspólnie z firmą doradczą Deloitte zaprosili działające w Polsce przedsiębiorstwa do udziału w zestawieniu Listki CSR Polityki. Mostostal Warszawa zdobył Biały Listek CSR, który jest potwierdzeniem kompleksowego podejścia do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Listki CSR Polityki to wydarzenie podsumowujące dokonania firm w obszarze społecznej odpowiedzialności (CSR) oraz ich wkładu w zrównoważony rozwój. Laureaci zostali wybrani na podstawie przeprowadzonej wśród firm ankiety i badania audytowego. Pytania formularza zostały przygotowane w oparciu o zagadnienia normy ISO 26000 i dotyczyły siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

W zacnym gronie

W tegorocznej edycji Listków CSR Polityki udział wzięły 104 firmy. Spośród wyróżnionych 12 zdobyło Złoty Listek, 11 – Srebrny Listek, natomiast Biały Listek uzyskało 41 firm. Obok Mostostalu Warszawa Biały Listek otrzymali m.in. Animex, Bank Handlowy w Warszawie, BASF Polska, Danone, Grupa Adamed, Grupa Aviva, Henkel Polska, PZU, Tauron Polska Energia,
T – Mobile Polska. Biały listek CSR Polityki jest przyznawany firmom, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

CSR w strategii

Społeczna odpowiedzialność biznesu od lat wpisuje się w strategię biznesową i filozofię Mostostalu Warszawa. Wszystkie inwestycje realizowane są z poszanowaniem zasad zrównoważonego budownictwa. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań i wykorzystując najnowsze technologie, stara się minimalizować wpływ na środowisko naturalne. Aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprawy bezpieczeństwa pracy i innowacyjnej działalności badawczej. Jako jedyna firma w branży budowlanej w Polsce, prowadzi od dziesięciu lat własny Dział Badań i Rozwoju, który opracowuje innowacyjne technologie dotyczące m.in. zastosowanie nowych materiałów budowlanych, efektywności energetycznej i zrównoważonego budownictwa.

Wróć