Za nami Tydzień Bezpieczeństwa 2017

Czwarta edycja Tygodnia Bezpieczeństwa upłynęła nam pod hasłem: „Bezpieczeństwo – podaj dalej!”. W tym czasie, między 8-14 maja, na budowach Mostostal Warszawa w całej Polsce, odbyło się wiele wydarzeń promujących zasady bezpieczeństwa pracy – Chociaż Tydzień Bezpieczeństwa organizujemy raz do roku, ludzkie życie i bezpieczeństwo stanowią dla nas wartość nadrzędną na co dzień. Tą akcją przypominamy całej branży o tym, co najważniejsze – zauważa Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Co roku w Tydzień Bezpieczeństwa angażują się wszystkie budowy Mostostal Warszawa, jak i członków Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W tym szczególnym czasie pracownicy firmy w całej Polsce biorą udział w szeregu aktywności, które po pierwsze mają przypominać o znaczeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, promują bezpieczne i odpowiedzialne zachowania, jak i stwarzają świetne warunki do tego, żeby zrobić przegląd wiedzy i zaktualizować ją o najświeższe informacje dotyczące polityki bhp.

Jako członek Porozumienia Mostostal Warszawa utrzymuje na swoich placach budów podwyższone standardy bezpieczeństwa. Spółka, działając od lat na rzecz idei bezpieczeństwa, zdołała udoskonalić system zarządzania bhp. Wysokie wymogi w tym zakresie, wpłynęły również pozytywnie na podwykonawców, z którymi Mostostal Warszawa współpracuje przy realizacji kontraktów budowlanych. Konsekwentne działania w promowanie kultury bezpieczeństwa pracy przynoszą mierzalne korzyści i pozwalają także skutecznie jednoczyć środowisko budowlane. Otwartość i solidarność branży w służbie celu „zero wypadków na budowie” widać najlepiej podczas Tygodnia. 

– Chociaż Tydzień Bezpieczeństwa organizujemy raz do roku, ludzkie życie i bezpieczeństwo stanowią dla nas wartość nadrzędną na co dzień. Tą akcją przypominamy całej branży o tym, co najważniejsze. Nie ma w Polsce większej ani bardziej zorganizowanej inicjatywy, która z taką siłą oddziaływałaby na sektor budowlany. Mostostal Warszawa razem z pozostałymi firmami tworzącymi Porozumienie postawił sobie ambitny cel: wyeliminować wypadki na budowach - szczególnie te śmiertelne. Po drodze do jego realizacji, dokonują się jednak zmiany, które zmieniają branżę w pozytywny sposób –skomentował Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa załogi na budowach uczestniczyły w spotkaniach z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, przeglądach narzędzi, przechodzili szkolenia, np. z bezpiecznego transportu ładunków, ochrony przeciwpożarowej czy zabezpieczania krawędzi. Nie zabrakło również szkoleń czy warsztatów stanowiskowych czy widowiskowych pokazów, np. na budowie bloków energetycznych w Opolu w przygotowania na Tydzień Bezpieczeństwa włączyło się całe konsorcjum. Pracownicy w Opolu mieli okazję zobaczyć reżyserowany wypadek samochodowy i ratunek poszkodowanego z płonącego auta. Mając na uwadze zdrowie i życie pracowników Mostostal Warszawa prowadzi aktywną politykę prozdrowotną. Tydzień Bezpieczeństwa to był dobry czas, żeby przeszkolić ludzi w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Takie szkolenia odbywały się w biurach i na budowach. Dodatkowo w siedzibie głównej został zorganizowany Dzień Zdrowia. Tego dnia zainteresowani mogli skorzystać z porad dietetyka czy też dowiedzieć się jak utrzymać ergonomiczne stanowisko pracy i jak efektywniej wykorzystać czas wolny od pracy np. z pomocą oferowanych przez firmę kart sportowych.

Oprócz tego zarząd spółki wizytował budowy Mostostal Warszawa w całej Polsce. Obchody kierownictwa po budowach wpisują się w szczególny sposób w tegoroczne hasło akcji: „Bezpieczeństwo – podaj dalej!”. W końcu to w tej edycji po raz pierwszy tematyka Tygodnia skupiała się na tym, jak o bezpieczeństwie myślą nie podwładni, ale ich przełożeni – osoby decyzyjne, zatrudnione na zarządczych stanowiskach. W trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa w Warszawie odbyły się także dwie wycieczki, w których udział wzięli studenci SGGW oraz uczniowie jednego z warszawskich liceów. Z kolei dzieci pracowników mogły przesyłać rysunki do konkursu plastycznego „Moi rodzice bezpiecznie pracują”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznego Tygodnia!

Wróć