Przedstawiciel Mostostalu Warszawa z prelekcją na seminarium "Młodzi bezpieczni w pracy"

W tym roku obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy poświęcone są poprawie bezpieczeństwa i zdrowia młodych pracowników. W ramach obchodów, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zorganizował seminarium poświęcone bezpieczeństwu osób, które właśnie stają na progu kariery zawodowej. Jednym z prelegentów podczas seminarium był przedstawiciel Mostostalu Warszawa, Grzegorz Żurek.

Grzegorz Żurek, Specjalista ds. BHP i Środowiska, wygłosił prelekcję pt. "Kształtowanie postawy młodych inżynierów - Dobre Praktyki, Standardy BHP".

- Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z priorytetów działalności Mostostalu Warszawa. Dobrych rozwiązań związanych z BHP nie traktujemy jako naszej przewagi konkurencyjnej, dlatego cieszę się, że nasi pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi inżynierami - mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Spółki ds. Zarządzania i Administracji.

Celem seminarium "Młodzi bezpieczni w pracy" była wymiana dobrych praktyk i budowanie płaszczyzny współpracy między przedsiębiorstwami w zakresie zatrudniania osób młodych, dopiero rozpoczynających pracę zawodową. Przedstawiciele różnych firm zaprezentowali wdrożone rozwiązania mające na celu uświadomienie młodym pracownikom zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz podniesienie ich poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Mostostal Warszawa jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w sierpniu 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w naszym kraju. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej, a celem wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach.

Wróć