Wysoka jakość realizacji

Mostostal Warszawa jest pierwszą firmą budowlaną w kraju, która już w 1996 roku uzyskała Certyfikat Zapewnienia Jakości, obejmując swym systemem całą ówczesną Grupę Kapitałową (7 spółek zależnych). Spółka posługuje się Certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskowego, na zgodność z wymaganiami DIN EN ISO 14001 (uzyskany po raz pierwszy w styczniu 2000 roku), a także Certyfikatem Systemu Zapewnienia Jakości wg wymagań standaryzacyjnych NATO, zawartych w AQAP 110 (uzyskany po raz pierwszy w kwietniu 2001 roku).

W roku 2011 r. Mostostal Warszawa certyfikował System Zarządzania BHP wg wymagań PN-N-18001 oraz uznanego na świecie standardu OHSAS 18001. W 2013 roku firma uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia. Dzięki temu świadectwu Mostostal Warszawa może bez ograniczeń, samodzielnie brać udział w przetargach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.

Obecnie Spółka posiada zintegrowany System Zarządzania uwzględniający wymagania: Systemu Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg EN ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007, certyfikowanego przez TÜV NORD, a także System Zapewnienia Jakości wg AQAP 2110:2016, certyfikowany przez Centrum Certyfikacji Jakości. 

Polityka Grupy Mostostal Warszawa SA

Polityka Grupy_czerwiec 2018_PL.pdf (385.4 KiB)