Strategia badań według Mostostal Warszawa

Ponad 200 przedstawicieli polskich firm, instytucji naukowych oraz administracji publicznej spotkało się 17 maja 2017 r. w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa na konferencji pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”. W spotkaniu organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE nie zabrakło Mostostalu Warszawa.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji, które działają lub planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020. Wydarzenie zostało zorganizowane celem stworzenia ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle. Patronat nad konferencją sprawowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

W sesji tematycznej poświęconej dużym przedsiębiorstwom „B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą” Piotr Dymarski, pracownik Działu Badań i Rozwoju Mostostal Warszawa,zaprezentował trzy europejskie projekty badawcze, których tematyka dotyczy zarówno renowacji budynków jak i opracowania platformy do zarządzania energią w budynkach. Łączy je wykorzystanie technologii BIM (ang. Building Information Modeling, czyli modelowanie informacji o budynku). Angażując się w te i podobne inicjatywy, zdobywamy wiedzę o technologii BIM, podnosimy kwalifikacje pracowników oraz przygotowujemy ich do nadchodzących wymagań, które zaczną za kilka lat obowiązywać w naszym kraju.

Jednym z ostatnich przykładów prac prowadzonych w tym zakresie było przeprowadzenie skaningu laserowego Żłobka nr 3, usytułowanego przy ulicy Warchałowskiego 8 w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, inżynierowie ds. BIM tworzą wirtualny model tego budynku. Obecnie toczą się również prace nad opracowaniem dla firmy wewnętrznego standardu do pracy w technologii BIM

Wróć