Oficjalnie: Stowarzyszenie buildingSMART Polska odziałem międzynarodowej organizacji buildingSMART International

5 czerwca br. Stowarzyszenie buildingSMART Polska i międzynarodowa organizacja buildingSMART podpisały porozumienie ws. utworzenia polskiego oddziału organizacji. Mostostal Warszawa jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia, a Juliusz Żach – Kierownik Działu Badań i Rozwoju w Mostostalu Warszawa – jego Prezesem.

Mostostal Warszawa jest od lat liderem innowacyjnego budownictwa w Polsce. Jako pierwsza firma w branży, w 2005 r. powołaliśmy własny Dział Badań i Rozwoju. Otwarte standardy BIM* mają dla nas, jako generalnego wykonawcy, fundamentalne znaczenie. Umożliwią bardziej wydajne zarządzanie na prowadzonych przez nas budowach i jednocześnie gwarantują wymianę danych pomiędzy oprogramowaniem pochodzącym od różnych producentów – mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa. – Duża wartością są dla nas wzorce, które możemy czerpać od naszego strategicznego inwestora, Grupy Acciona. Warto zauważyć, że Acciona jest liderem hiszpańskiego oddziału buildingSmart.

buildingSMART International to niezależna międzynarodowa organizacja o charakterze non-profit, której celem jest tworzenie, doskonalenie i promowanie otwartych standardów wymiany informacji w sektorze budowlanym. Zawarta 5 czerwca br. umowa nadaje Stowarzyszeniu buildingSMART Polska rangę krajowego oddziału międzynarodowej organizacji.

Projekty badawczo-rozwojowe dotyczące BIM prowadzimy od ponad 6 lat. Zaangażowaliśmy się w inicjatywę utworzenia polskiego oddziału organizacji buildingSMART rozwijającej otwarte standardy BIM. Jest to kontynuacja budowania przez nas kompetencji w obszarze technologii wcześniej zidentyfikowanych jako przyszłościowe - mówi Juliusz Żach.

Stowarzyszenie buildingSMART Polska - polski oddział BuildingSMART zrzesza uczestników rynku budowlanego oraz ich partnerów biznesowych. Obecnie wspierają je:

MOSTOSTAL Warszawa
BIM POINT
ELECTRA M&E Polska
HOCHTIEF Polska
MOTA-ENGIL Central Europe
NORGIPS
ISOVER i RIGIPS
VECTORWORKS
WARBUD
XELLA

Kliknij, żeby przejść na stronę Stowarzyszenia buildingSMART Polska

*BIM (z ang. Building Information Modeling) jest to technologia oparta na cyfrowych danych stosowanych w budownictwie, we wszystkich fazach cyklu życia inwestycji (planowanie, projektowanie, realizacja i eksploatacja). W technologii BIM głównym źródłem informacji jest model 3D, w którym elementy są wirtualnymi replikami rzeczywistych elementów ze strefą informacji o ich cechach fizycznych i funkcjonalnych (właściwości elementów). 

Technologia BIM umożliwia eliminację błędów związanych z brakiem spójności dokumentacji, niewłaściwą interpretacją rozwiązań projektowych, pracą na różnych zasobach danych, które w tradycyjnym podejściu (dwuwymiarowa dokumentacja rysunkowa oraz towarzysząca dokumentacja opisowa) są trudne do identyfikacji. Technologia BIM pozwala również na lepszą komunikację i wymianę danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami danego procesu inwestycyjnego, zarówno na poziomie globalnym: inwestor, projektant, generalny wykonawca jak i lokalnym: architekt, projektanci poszczególnych branż.

Na zdjęciu (od lewej): L. Włochyński, Dyrektor Operacyjny, buildingSmart Polska, R. Petrie, Chief Excecutive, building Smart International, J. Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju w Mostostalu Warszawa, Prezes, buildingSmart Polska, P. MacLeamy, Chairman, Board of Directors, buildingSmart International. Fot. Sheila Kerai-Lum​.

Wróć