Mostostal Warszawa wśród inicjatorów utworzenia polskiego oddziału buildingSmart

20 września na Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia polskiego oddziału buildingSMART. Mostostal Warszawa jest jednym z inicjatorów powstania oddziału.

Organizatorem spotkania byli przedstawiciele Porozumienia na rzecz utworzenia buildingSMART Polska – firmy: Mostostal Warszawa, Hochtief, Warbud, Electra M&E Polska, Mota-Engil oraz ENGIE Technika Instalacyjna. W ramach spotkania zaprezentowano założenia i cele tworzonego polskiego oddziału organizacji buildingSMART, który oficjalnie podejmie działalność od początku 2019 r. – Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa stanie się forum debaty dla wszystkich środowisk, które dążą do efektywnego upowszechnienia standardów BIM (Building Information Modeling) w Polsce – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – powiedział Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji w Mostostalu Warszawa. – Za nasze najważniejsze zadania uważamy koordynację działań na rzecz promocji BIM, prowadzenie działań edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia profesjonalistów budownictwa, opracowanie systemu certyfikacji zgodnego z zasadami buildingSMART international oraz współpracę międzynarodową przy opracowywaniu nowych standardów.

W spotkaniu uczestniczyło około 200 gości reprezentujących firmy budowlane, projektowe oraz technologiczne. Obecni byli zarówno przedstawiciele administracji centralnej oraz organizacji branżowych i izb zawodowych, jak i uczelni wyższych. Tak szerokie zainteresowanie organizacją buildingSMART oraz jej aktywnością wskazuje na realną potrzebę ujęcia we wspólne ramy debaty na temat wdrażania standardów cyfrowych w budownictwie i sektorze publicznym.

Jednym z pierwszych członków buildingSMART zostaną Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE). – Wprowadzenie standardu BIM dla inwestycji prowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne pozwoli nam bardziej efektywnie zarządzać portfelem naszych planowanych inwestycji liniowych oraz kubaturowych, kluczowych dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego państwa. – powiedział Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE. PSE wniesie do buildingSMART opracowany w 2018 r. indywidualny standard BIM dla inwestycji energetycznych oparty o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych.

buildingSMART to niezależna międzynarodowa organizacja o charakterze non-profit, której celem jest tworzenie, doskonalenie i promowanie otwartych standardów wymiany informacji w sektorze budowlanym. Polski oddział BuildingSMART zrzeszać będzie uczestników rynku budowlanego, jak i ich partnerów biznesowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://buildingsmart.org.pl

Wróć