2017

PublicationTitleAuthorsYear
Energia cieplna i zawodowaZ laboratorium do rzeczywistości. Sezonowe magazynowanie energii cieplnej w bateriach termochemicznychM. Bujalski, B. Starosielec (Mostostal Warszawa)2017

2016

PublicationTitleAuthorsYear
Energia cieplna i zawodowaEnergia na później. Magazynowanie energii na przykładzie budynków wielorodzinnych wyposażonych w OZEM. Bujalski, B. Starosielec (Mostostal Warszawa)2016
Inżynieria i Budownictwo, R. 72 nr 10Pierwszy w Polsce most drogowy z kompozytów FRPT. Siwowski, M. Rajchel, D. Kaleta, L Własak2016
Journal of Facade Design and Engineering 4 (1-2), 35-52Structural performance of GFRP connectors in composite sandwich façade elementsM. Flansbjer, D. Honfi, D. Vennetti, U. Mueller, N. Williams Portal, L. Wlasak2016
19th IABSE Congress Stockholm, Sweden, 21-23 September 2016., 1331-1338GFRP connectors in textile reinforced concrete sandwich elementsNW Portal, K. Zandi, K. Malaga, L. Wlasak2016
19th IABSE Congress Stockholm, Sweden, 21-23 September 2016., 2172-2186Structural Concept of Novel RPC Sandwich Façade Elements with GFRP ConnectorsM. Flansbjer, D. Honfi, D. Vennetti, NW Portal, U Mueller, L. Własak2016
Duże mosty wieloprzęsłowe, 421-430Koncepcja wieloprzęsłowego obiektu mostowego z prefabrykowanych dźwigarów kompozytowychT. Siwowski, M. Rajchel, D. Kaleta, L. Własak2016
Mosty, 62-66Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP Projekt, badania, budowaT. Siwowski, M. Rajchel, D. Kaleta, L. Własak2016

2015

PublicationTitleAuthorsYear
ICAE 2015 VII International Congress on Architectural EnvelopesStructural behavior of RPC sandwich façade elements with GFRP connectorsL. Własak (Mostostal Warszawa), E. Malliotakis, G. Vourliotakis, R. Marin, A. Vicente, D. Giannopoulos, M. Founti2015
VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców, Wisła, 28-29 maja 2015 r.Projekt i badania pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRPL. Własak (Mostostal Warszawa), T. Siwowski, D. Kaleta, M. Kulpa - PRz2015

2014

PublicationTitleAuthorsYear
Inżynieria i Budownictwo nr 3/2014Koncepcja i badania innowacyjnego dźwigara mostowego z kompozytów FRPP. Poneta, L. Własak (Mostostal Warszawa), M.Kulpa, T.Siwowski - PRz2014
ISEC 2014 - 16th International Stirling Engine ConferencePerformance monitoring of Stirling CHP units in an industrial district in PolandJ. Żach, B. Starosielec (Mostostal Warszawa), M. Flansbjer, D. Honfi, U. Mueller, N. Williams Portal, J. Edgar, I. Larraza2014
Materiały z XXIV seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów"Pierwszy polski most kompozytowy – koncepcja techniczna i badania wstępneP. Poneta (Mostostal Warszawa), T. Siwowski, D. Kaleta, M. Kulpa - PRz2014
Budownictwo i Architektura 13(2) (2014)Badania dźwigara mostowego z kompozytów FRP pod obciążeniem statycznymP. Poneta (Mostostal Warszawa), T. Siwowski - PRz2014

2013

PublicationTitleAuthorsYear
Drogi kolejowe 2013 - Zeszyty naukowo-techniczne SITK RP - Materiały KonferencyjneBadania Laboratoryjne prototypowych wibroizolacji przeznaczonych do stosowania w nawierzchniach szynowychJ. Jurczuk, P. Poneta (Mostostal Warszawa), L. Janas (PRz)2013
Drogownictwo nr 5/2013Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych o strukturze otwartejK. Otkałło (Mostostal Warszawa), J. Król, P. Radziszewski, K. Kowalski - PW2013
Drogownictwo nr 6/2013Wykonanie odcinka prototypowego projektu „CiDRO”K. Otkałło (Mostostal Warszawa), K. Kowalski, J. Piłat - PW2013
Monografia "Metody ochrony środowiska przed hałasem – teoria i praktyka" Zakopane 2013Hałas toczenia na prototypowych odcinkach drogowychK. Otkałło (Mostostal Warszawa), K. Kowalski, P. Radziszewski, W. Bańkowski2013

2012

PublikactionTitleAuthorsYear
Konferencja Cecom 2012New innovative processes for structural elements in composite materials for transport infrastructuresP. Poneta (Mostostal Warszawa)2012
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej T.61, Wyd.1Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo. Cz. 2, Wyniki badań belek i słupów żelbetowychP. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak (WAT)2012
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej T.61, Wyd.2Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo. Cz. 3, Wyniki badań płyt żelbetowychP. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak (WAT)2012
Magazyn Autostrady nr 4/2012Nasyp drogowy o warstwach konstrukcyjnych ze strzępów gumowychJ.Jurczuk, M. Kabala (Mostostal Warszawa)2012
Drogownictwo nr 3/2012Wykorzystanie odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w konstrukcji nasypów drogowychP.Poneta, J.Jurczuk, M. Kabala (Mostostal Warszawa)2012
Inżynieria i Budownictwo nr 5/2012Wzmacnianie elementów żelbetowych laminatami na obciążenia wybuchoweP. Poneta (Mostostal Warszawa), A. Stolarski (WAT)2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/IInnowacyjne projekty R&D w zakresie dróg, kolei i mostów realizowane przez Mostostal WarszawaP. Poneta (Mostostal Warszawa)2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/IIIUprzemysłowienie procesu prefabrykacji kompozytowych elementów infrastruktury drogowejP. Poneta (Mostostal Warszawa)2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/IIINowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowychL. Własak, J. Jurczuk (Mostostal Warszawa)2012
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2012 z. 59, nr 3/IVWłaściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacjiP. Świeżewski (Mostostal Warszawa), J. B. Król, P. Radziszewski, K. Kowalski - (PW)2012

2011

PublicationTitleAuthorsYear
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2011 z. 58 nr 3/IIIIzolacyjność akustyczna paneli kompozytowych określona w wyniku badańP. Poneta (Mostostal Warszawa), J. Nurzyński (ITB)2011
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej T.60, Wyd.4Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo. Cz. 1, Opis programu badań i badania materiałów konstrukcyjnychP. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak - (WAT)2011
Magazyn Autostrady nr 7/2011Technologie WMA w aspekcie modyfikacji właściwości lepiszczy asfaltowych. Projekt MMA. Cz. 2P. Świeżewski, J. Gorol (Mostostal Warszawa), J. Król, P. Radziszewski, J. Piłat, K. Kowalski, K. Matraszek - (PW)2011
Monografia V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość 2011Sposoby kształtowania cichych i bezpiecznych nawierzchni drogowychJ. Goral (Mostostal Warszawa), K. Kowalski, P. Radziszewski, J. Piłat, J. B. Król - (PW)2011
Monografia V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Zamość 2011Właściwości ekologicznych lepiszczy modyfikowanych dodatkami obniżającymi temperaturę technologicznąP. Świeżewski (Mostostal Warszawa), J. Król, P. Radziszewski, J. Piłat - (PW)2011

2009

PublicationTitleAuthorsYear
Materiały z konferencji „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Kazimierz 2009Doświadczenia praktyczne wykorzystania odpadów pochodzących z recyclingu opon samochodowych, jako konstrukcji nasypów drogowychP. Poneta (Mostostal Warszawa), E. Guedella (AI)2009
Materiały z konferencji „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Kazimierz 2009Zastosowanie materiałów pochodzących z utylizacji odpadów gumowych do modyfikacji nawierzchni asfaltowych. Doświadczenia praktyczne Mostostal Warszawa i Acciona InfraestructurasJ. Jurczuk (Mostostal Warszawa), R. C. Barrasa (AI)2009
Materiały z konferencji „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” Kazimierz 2009Zastosowanie modyfikowanych mieszanek mineralno asfaltowych układanych w technologii „na ciepło”. Doświadczenia praktyczne Mostostal Warszawa i Acciona InfraestructurasP. Świeżewski (Mostostal Warszawa), C. Martin-Portugues (AI)2009
"Problemy naukowo-badawcze budownictwa" 55 Konferencja Naukowa Krynica 2009Badanie oddziaływania wybuchu na elementy żelbetowe wzmocnione laminatami polimerowymiP. Poneta, A. Giluń, J. Jurczuk, P. Świeżewski (Mostostal Warszawa), A. Stolarski, G. Bąk, T. Błażejewicz, R. Krzewiński, S. Onopiuk, R. Rekucki, Z. Szcześniak - (WAT)2009

Go back