Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.04.2018

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2018 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Sprawozdania Finansowe 2017

Skonsolidowane:

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2017

WZ Mostostal Warszawa SA_24.04.2017_Uchwaly podjete.pdf (194.2 KiB)