Raport nr 60_Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2017 roku byli:

1. Acciona Construccion S.A. z siedzibą w Madrycie, posiadająca 10.018.733 akcji uprawniających do 10.018.733 głosów, stanowiących 63,71 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 50,09% w ogólnej liczbie głosów.
2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" posiadający 3.450.000 akcji uprawniających do 3.450.000 głosów, stanowiących 21,94% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 17,25% w ogólnej liczbie głosów.
3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadający 1.166.000 akcji uprawniających do 1.166.000 głosów, stanowiących 7,41% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 5,83% w ogólnej liczbie głosów.

Wróć