Raport nr 9_ Informacja w sprawie pozwu o zapłatę złożonego przez Uniwersytet w Białymstoku zastępowanym przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Pozwany"), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał z Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny pozew złożony przez Uniwersytet w Białymstoku reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej ("Powód") przeciwko Mostostal Warszawa S.A. 
Powód domaga się zasądzenia od Mostostal Warszawa S.A. na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku kwoty 204,1 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia od dnia 12 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty.

Powód domaga się zapłaty należności z tytułu kary umownej za opóźnienia w usuwaniu przez Pozwanego wad w zakresie zrealizowanych na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku umów na "Budowę Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym" oraz "Budowę Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii" .
Spółka informowała o zawarciu przedmiotowych umów raportem bieżącym nr 4/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku. Łączna wartość kontraktów wyniosła 168,72 mln zł brutto.

Spółka po dokonaniu analizy treści pozwu kwestionuje w całości zasadność roszczeń zgłaszanych przez Powoda. 

Wróć