Raport nr 8_Informacja w sprawie podpisania aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 roku Spółka podpisała aneks do Umowy na linię gwarancyjną ("Umowa") z Credit Agricole Bank Polska. Spółka informowała o zawarciu Umowy z Credit Agricole Bank Polska w komunikacie prasowym z dnia 17 grudnia 2015 roku. 

W ramach aneksu do Umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:
• okres dostępności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia 30 grudnia 2018 roku,
• maksymalny termin ważności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia:
- 30 czerwca 2019 roku dla gwarancji przetargowych,
- 31 grudnia 2023 roku dla gwarancji zwrotu zaliczki,
- 31 grudnia 2028 roku dla gwarancji dobrego wykonania i gwarancji usunięcia wad i usterek.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wróć